tarja pitkänen

Peloton väittelijä, harkitseva mielipidekirjoittaja. Kärkevä alustaja.

Tarja Pitkänen - 22.01.2015 18:47

 

Varsinais-Suomen Ely-keskus on tiedottanut Huittisten, Kokemäen ja Porin yleisötilaisuuksista, joista
jälkimmäinen on Porissa Ravintola Liisanpuiston auditoriossa keskiviikkona 28.1.2015 kello 17.30. Asia
koskee Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintaa. Ely-keskuksen tiedote kertoo, että Pori ja Huittinen
ovat merkittäviä tulvariskialueita. Kokemäenjoen alueiden tulvien hallitsemisesta on olemassa selvityksiä

sekä toimenpiteet tulvaonnettomuuksien varalle tai toimet tulvatilanteiden pahenemisen estämiseksi. Ely-
keskus tiedottaa, että suuria tulvasuojeluhankkeita on tulossa. Helpompia niistä ovat Porin olemassa

olevien uomien ruoppaukset sekä puhutaan ns. Harjunpään alaosan järjestelyistä. Kokemäen
Säpilänniemen oikaisu-uoman kaivaminen sensijaan ei ole yksinkertainen hanke. Uoman pituus on 2,1
km, leveys vaihtelee 32-100 metrin välillä. ”Vähäisen virtauksen aikana vesisyvyys on 5,00 . . . 8,00m.”
(Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tiedote 2014) Luonnollisesti Huittisten alueella ollaan tyytyväisiä,
samoin Porissa mikäli Säpilän oikaisu-uoma kaivautetaan koska uoman uskotaan parantavan tulvavesien
hallintaa laajasti. Kokemäen yleisön kuulemisessa oli kuitenkin toisenlaisiakin äänenpainoja.

 

Kokemäkeläinen Juhani Oksanen oli ollut Huittisten tilaisuudessa. Eilen hän oli Kokemäellä. Hän pitelee
kädessään 200-sivuista selontekoa tulvariskiasioista. Vaikka merkittävä työ, itse kaivaukset tehdään
Kokemäen alueella, selonteossa kaupungin nimi on mainittu kerran. Satakunnan Kansan (22.1.2015)
mukaan Oksanen arvioi, että hanke heikentäisi luontoarvoja, se pilaa osan Pispan kulttuurimaisemasta
sekä sen on todettu heikentävän Natura-verkostoon kuuluvien tulvametsien tilaa. Jos Säpilän hanke
toteutetaan, asiassa on voittajia sekä häviäjiä. Oksanen sanoo, että voimayhtiö on hankkeen edunsaaja.
Ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan, että oikaisu-uoma vaikuttaisi Äetsän, Kolsin ja Harjavallan
voimalaitosten tuottoon. ”Putouskorkeuden kasvu lisää voimalaitoksen tehoa ja sen tuottamaa energiaa.”

(Varsinais-Suomen Elykeskuksen tiedote 2014) Markku Ryömä Kokemäeltä suhtautuu tyynesti oikaisu-
uoma hankkeeseen vaikkakin hänestä tulisi kanavan ranta-asukas. Uoma tasaisi veden pintojen vaihtelua

ja se olisi kaikkien etu Ryömän mielestä. Puheenvuoroja halutaan mutta aika loppuu juuri kun keskustelu
on kuumimmillaan. Entinen porilainen Olli Nurmi saa esittää mielipiteensä, mukaan ehtivät Harri
Kivenmaa, Mikko Laiho, Paavo Peltonen, Jorma Javanainen sekä Pertti Raitoharju.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5pUbyGGtv68

 

Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaan voi tutustua ja ottaa kantaa nettiosoitteessa:
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin