tarja pitkänen

Peloton väittelijä, harkitseva mielipidekirjoittaja. Kärkevä alustaja.

 

 

Olen tehnyt pitkään työtä perheenäitinä maatilalla.  Myöhemmin olen pätevöitynyt perushoidosta sairaan-

ja terveydenhoidon ammattilaiseksi. On vieläkin hienoa tehdä keikkatyötä  Norjassa. Tärkein arvo minulle on ollut ihmisoikeuksien  ja tasa-arvon teot palvelemalla ihmisiä. Itselleni henkilökohtaisesti tärkeintä on perhe, työ, luonto ja sotilaallisesti liittoutumaton itsenäinen Suomi. Rauhan rajat ympärillämme eivät ole itsestään selvyys vaan hyviä suhteita on vaalittava sekä länteen että itään.  

 

Metsä on minulle voimanlähde, arvostan luonnon kauneutta, sen eläimiä ja luonnon monimuotoisuutta.

 

Ilmastonmuutoksen torjumisessa ei pidä ahdistaa nuoria vaan heille on tuotava toivoa.  Vastuunotto kuuluu välittömästi aikuisille, jotka ovat eläneet ainakin 40 vuotta luonnon kokonaisuutta tärväämällä ja riistämällä sitä liikaa.  Ihmisen on hyvä palata pitkälti alkujuurilleen, yksinkertaiseen ja kohtuulliseen elämäntapaan.  Suurin vastuu on maailman valtioilla sillä yksin emme voi pelastaa maapallon tulevaisuutta. 

 

Lupaan omalta puoleltani täyskäännöksen politiikan suuntaan.  On korjattava ne virheet, jota kuluvalla hallituskaudella tehtiin lapsia, nuoria, pienituloisia eläkeläisiä ja kaikkia vammaisia kohtaan.  Pitkäaikainen hoitohenkilökuntaan ja vanhuksiin kohdistuva riisto on lopetettava. 

 

Laitoskehitysvammaisten kohtelu on suuresti ihmisarvoja ja oikeuksia loukkaavaa edelleen Suomessa. Siksi vaadin, että laitokset on suljettava pikaisessa aikataulussa. Vammaiset on saatava turvaan eristämiseltä ja pakkolääkinnältä. Asuntoloiden rakentaminen autisteille on aloitettava pikaisesti, jotta autistit pääsevät takaisin kiinni elämään. Oikean huolenpidon ja kodin vaatimus autisteille perustuu siihen, että henkilökunta on pätevää. Kehitysvammaisten ja autistien elämää ei saa kilpailuttaa. 

 

Vanhushoidosta sanon, että jollei hoitoalan todellisuus liikuta poliitikkoja eikä vastuuntuntoa löydy -  edessä on henkilökunnan lisäkato hoitoalalta. On kiellettävä lailla voittoa tavoittelevilta yksityisiltä suurfirmoilta vanhusten hoito. Vastuuntunottomuuden  takia ja siksi, ettei hoitajapula pahenisi Suomessa enempää. Julkista sektoria, erityisesti hoitohenkilökuntaa on suojeltava lailla. Jollei, pian ollaan siinä tilanteessa kuin Norjassakin, että maasta ei millään keinolla löydy riittävästi pätevää henkilökuntaa. Norjaan saadaan tai rekrytoidaan jatkuvasti epäpätevää ulkomaista väkeä, jolla on vain vältttävä kielitaito.  Se tulee yhteiskunnalla erittäin kalliiksi ja raskaaksi.

 

Epärealistiset puheet, että filippiiniläiset hoitajat pelastavat Suomen vanhushoidon ei ole asiallista.  Suomen hoito-alan ongelmat ovat: Alalla ei tehdä joustoja, hoitotyönjohtajat eivät ota vastuuta hoitajien työhyvinvoinnista, eivätkä usein ole vanhustyön osastolla.  Henkilökuntaa on minimimäärä vaikka ikäihmiset tarvitsevat paljon apua perushoidossa. Palkat eivät ole tätä päivää sillä työ on urakkaluontoista ja raskasta. Onkin palattava uusin mielin erityisneuvottelupöytään Superin ja Tehyn kanssa. Tavalla, joka ollee toiminut ennen vuotta 1991. Eskon Ahon hallituksen jälkeen alkoi hotoalan jatkuva alasajo.

 

Hoitotyön ammattilaisena en ole ymmärtänyt tätä Suomen sotemylläystä. Uudistamisen sijasta valta ohjataan maakuntiin ilman verotusoikeutta. Kunnilla ei olisi oikeutta tuottaa palveluja ja potilaille suunnataan kokoomuksen valinnanvapaus. Se on todellisuudessa pakko ilman oikeutta valita hoitoansa. Nyt koko Suomi tietää, että vanhuspuolella ei ole mistä valita, ei ole vaihtoehtoaja saada turvallista hoitoa. 

 

Soten suuri remontti oisi pitänyt aloittaa sosiaalipuolelta.  Mielenterveyskuntoutuksessa ja vanhusten oikeudessa saada kuntoa ylläpitävää fysioterapiaa on oltava valinnanvapaus. Enemmän yksilöllistä terapiaa, vähemmän lääkehoitoa. 

 

Todellinen valinnanvapaus on ollut laissa jo vuodesta 2014 alkaen. Se on koskenut useimmiten erikoissairaanhoidon saatavuutta yli maakuntarajojen sekä Turkuun että Tampereelle.  Tämä tuleva malli ei ole ihmistä varten vaan se on jonkinlainen kehitelmä, jossa ei ole pystytty laskemaan todellisia säästöjä, ei kustannuksia, ei tehokkuutta tai sitä, että terveydenhoitohenkilökunta olisi ensisijainen asiantutija järjestelmää kehitettäessä. Sosiaalipuolen asiat ovat olleet pitkään hunningolla.

 

Tällä hallituksella ei siis ole ollut pätevyyttä tehdä ihmisille tarkoitettua sotea vaan se tehtiin bisnekselle ja poliittisena lehmänkauppana.

 

Seuraavan hallituksen on jatkettava uudistuksia. On tehtävä kaikki mahdollinen, että nuorilla on heitä kiinnostava koulutuspaikka ja takuutyöpaikka sen jälkeen. Lakisääteinen koulutuspakko 18 vuoteen saakka ei palvele nuorta vaan pätevä ammatinvalinnan ohjaus ennen peruskoulun loppumista on oltava nuorten oikeus. On haastateltava nuoria, joilta ammattiopisto jäi kesken ja jotka eivät aluunkaan löytäneeet itselleen kiinnostavaa alaa. Nuoria on kuultava.  On tehtävä kartoitus miksi oikeus- ja sivistysvaltiossa on paljon köyhiä ja syrhjäytyneitä nuoria.

 

Työttömien ihmisarvo kunniaan ja heille on annettava oikeita töitä 9 €uron päiväpalkan sijasta.  Suomen on oikeusvaltiona taattava kiireyhteiskunnassa eläville perheille ja lapsille sekä kaikille ihmisille turva lisäämällä riittävästi poliiseja ja ensiapua. 

 

Huostaanoton kokeneiden  perheden tilanne täytyy koskettaa poliitikkoja!  Vahvoja tekoja tarvitaan, ettei huostaanottoja tapahtuisi.  Soteuudistus olisi pitänyt aloittaa näistä edellä kertomistani ihmiselämän ongelmista, etteivät perheet hajoa ja ettei köyhyys estä opintoja tai estä sairaita saamasta hoitoa ja lääkkeitä läheltä. 

 

Tulevan hallituksen täytyy kuulla niitä hätähuutoja mitä opetuspuolelta tulee kun erityistukea tarvitsevat lapset vievät suuren osan opetusajasta ja opettajat näin uupuvat. Jollei heitä kuulla, he häipyvät alalta ja mahdollisesti muuttavat maasta.