tarja pitkänen

Peloton väittelijä, harkitseva mielipidekirjoittaja. Kärkevä alustaja.

Olen vastannut tänään Alma-median väittämään “Suomen pitää rajoittaa sotilaallista harjoittelua Naton ja Yhdysvaltojen kanssa.” Toimittaja Juhani Ojalehto on kirjoittanut Suomenmaassa (2.12.2015, muokattu 21.8.2017) keskustan Juha Sipilän sanoneen, että “Suomi voi liittoutua sotilaallisesti, jos tilanne ratkaisevasti muuttuu.” Kuinka tilanne sitten on muuttunut ratkaisevasti Suomessa? Ei mitenkään mutta paljon on tapahtunut. Suomen nykyiset lait olisivat riittäneet YK:n ja EU:n rauhanturvaoperaatioihin.


Kuitenkin Suomen maankamara on jo saateltu vieraan vallan, Yhdysvaltain käyttöön isäntämaasopimuksella vuonna 2014. Tämä kaikki vähin äänin, suomalaisten tietämättä. Sekään, ei ollut merkinnyt mitään harvain valtaa toteuttaville poliitikoille, että suurin osa suomalaisista vastustaa sotilaallista liittoutumista. Suomalaiset muistavat vielä aivan hyvin mitä tapahtui saksalaisten kanssa, jotka määräsivät miten jatkosodan kulussa pitää tehdä. Suomi ei käynyt siis erillissotaa Neuvostoliiton kanssa vaan ajautui ja joidenkin halun mukaan liittyi Saksan leiriin tuhoisin seurauksian. Vain ihme pelasti meidät.


Terrorismi Euroopassa ei ole mitään uutta toimittaja Ojalehdon mukaan. Kuitenkin Ranska teki siitä sellaisen Ranskan terrorismin jälkeeen. Macron kaivoi Lissabonin sopimuksen avunantovelvotteen: Aseellisen hyökkäyksen kohteelle annetaan tuki “kaikin mahdollisin keinoin.” Ei kuitenkaan koske maita joilla on erityisluonne. “Suomen erityisluonne on ollut sotilaallinen liittoutumattomuus.” Kansallisen itsetunnon murentuminen on mielestäni johtanut tähän, että poliitikot kuten Sipilä yhdessä toisen kokemattoman poliitikon Macronin ehdotuksesta ryhtyi toimiin. Sipilä ryntäsi ensimmäisenä Ranskaan. Hallitus valmistelee jo lakimuutosta, jossa Suomi antaa sotilaallista tukea rauhan aikana jopa Nato maalle.


Toimittaja Juhani Ojalehto kirjoittaa: “Nato-maana Ransakn tapa vastuuttaa sotilasliiton ulkopuoliset EU-maat on häikäilemätön.” Miksei Ranska turvautunut iskujen jälkeen Naton omiin turvatakuihin? Ranska hairasi kiinni ensimmäiseen löysään EU:n valtioon ja nyt vertaus sopiikin presidentti Niinistön käyttämään vihjeeseen, että kasakka vie sen mikä on löysässä. Ei vienytkään Venäjä vaan Ranska nappasi Sipilän - miehen, jolta oli hämärtynyt, että hän on Suomen pääministeri. Ei vielä tulevan EU:n sotilasliiton johtohahmo.

 

 

Kirjoita kommentti (0 Kommenttia)

 

 

Olen tehnyt pitkään työtä perheenäitinä maatilalla.  Myöhemmin olen pätevöitynyt perushoidosta sairaan-

ja terveydenhoidon ammattilaiseksi. On vieläkin hienoa tehdä keikkatyötä  Norjassa. Tärkein arvo minulle on ollut ihmisoikeuksien  ja tasa-arvon teot palvelemalla ihmisiä. Itselleni henkilökohtaisesti tärkeintä on perhe, työ, luonto ja sotilaallisesti liittoutumaton itsenäinen Suomi. Rauhan rajat ympärillämme eivät ole itsestään selvyys vaan hyviä suhteita on vaalittava sekä länteen että itään.  

 

Metsä on minulle voimanlähde, arvostan luonnon kauneutta, sen eläimiä ja luonnon monimuotoisuutta.

 

Ilmastonmuutoksen torjumisessa ei pidä ahdistaa nuoria vaan heille on tuotava toivoa.  Vastuunotto kuuluu välittömästi aikuisille, jotka ovat eläneet ainakin 40 vuotta luonnon kokonaisuutta tärväämällä ja riistämällä sitä liikaa.  Ihmisen on hyvä palata pitkälti alkujuurilleen, yksinkertaiseen ja kohtuulliseen elämäntapaan.  Suurin vastuu on maailman valtioilla sillä yksin emme voi pelastaa maapallon tulevaisuutta. 

 

Lupaan omalta puoleltani täyskäännöksen politiikan suuntaan.  On korjattava ne virheet, jota kuluvalla hallituskaudella tehtiin lapsia, nuoria, pienituloisia eläkeläisiä ja kaikkia vammaisia kohtaan.  Pitkäaikainen hoitohenkilökuntaan ja vanhuksiin kohdistuva riisto on lopetettava. 

 

Laitoskehitysvammaisten kohtelu on suuresti ihmisarvoja ja oikeuksia loukkaavaa edelleen Suomessa. Siksi vaadin, että laitokset on suljettava pikaisessa aikataulussa. Vammaiset on saatava turvaan eristämiseltä ja pakkolääkinnältä. Asuntoloiden rakentaminen autisteille on aloitettava pikaisesti, jotta autistit pääsevät takaisin kiinni elämään. Oikean huolenpidon ja kodin vaatimus autisteille perustuu siihen, että henkilökunta on pätevää. Kehitysvammaisten ja autistien elämää ei saa kilpailuttaa. 

 

Vanhushoidosta sanon, että jollei hoitoalan todellisuus liikuta poliitikkoja eikä vastuuntuntoa löydy -  edessä on henkilökunnan lisäkato hoitoalalta. On kiellettävä lailla voittoa tavoittelevilta yksityisiltä suurfirmoilta vanhusten hoito. Vastuuntunottomuuden  takia ja siksi, ettei hoitajapula pahenisi Suomessa enempää. Julkista sektoria, erityisesti hoitohenkilökuntaa on suojeltava lailla. Jollei, pian ollaan siinä tilanteessa kuin Norjassakin, että maasta ei millään keinolla löydy riittävästi pätevää henkilökuntaa. Norjaan saadaan tai rekrytoidaan jatkuvasti epäpätevää ulkomaista väkeä, jolla on vain vältttävä kielitaito.  Se tulee yhteiskunnalla erittäin kalliiksi ja raskaaksi.

 

Epärealistiset puheet, että filippiiniläiset hoitajat pelastavat Suomen vanhushoidon ei ole asiallista.  Suomen hoito-alan ongelmat ovat: Alalla ei tehdä joustoja, hoitotyönjohtajat eivät ota vastuuta hoitajien työhyvinvoinnista, eivätkä usein ole vanhustyön osastolla.  Henkilökuntaa on minimimäärä vaikka ikäihmiset tarvitsevat paljon apua perushoidossa. Palkat eivät ole tätä päivää sillä työ on urakkaluontoista ja raskasta. Onkin palattava uusin mielin erityisneuvottelupöytään Superin ja Tehyn kanssa. Tavalla, joka ollee toiminut ennen vuotta 1991. Eskon Ahon hallituksen jälkeen alkoi hotoalan jatkuva alasajo.

 

Hoitotyön ammattilaisena en ole ymmärtänyt tätä Suomen sotemylläystä. Uudistamisen sijasta valta ohjataan maakuntiin ilman verotusoikeutta. Kunnilla ei olisi oikeutta tuottaa palveluja ja potilaille suunnataan kokoomuksen valinnanvapaus. Se on todellisuudessa pakko ilman oikeutta valita hoitoansa. Nyt koko Suomi tietää, että vanhuspuolella ei ole mistä valita, ei ole vaihtoehtoaja saada turvallista hoitoa. 

 

Soten suuri remontti oisi pitänyt aloittaa sosiaalipuolelta.  Mielenterveyskuntoutuksessa ja vanhusten oikeudessa saada kuntoa ylläpitävää fysioterapiaa on oltava valinnanvapaus. Enemmän yksilöllistä terapiaa, vähemmän lääkehoitoa. 

 

Todellinen valinnanvapaus on ollut laissa jo vuodesta 2014 alkaen. Se on koskenut useimmiten erikoissairaanhoidon saatavuutta yli maakuntarajojen sekä Turkuun että Tampereelle.  Tämä tuleva malli ei ole ihmistä varten vaan se on jonkinlainen kehitelmä, jossa ei ole pystytty laskemaan todellisia säästöjä, ei kustannuksia, ei tehokkuutta tai sitä, että terveydenhoitohenkilökunta olisi ensisijainen asiantutija järjestelmää kehitettäessä. Sosiaalipuolen asiat ovat olleet pitkään hunningolla.

 

Tällä hallituksella ei siis ole ollut pätevyyttä tehdä ihmisille tarkoitettua sotea vaan se tehtiin bisnekselle ja poliittisena lehmänkauppana.

 

Seuraavan hallituksen on jatkettava uudistuksia. On tehtävä kaikki mahdollinen, että nuorilla on heitä kiinnostava koulutuspaikka ja takuutyöpaikka sen jälkeen. Lakisääteinen koulutuspakko 18 vuoteen saakka ei palvele nuorta vaan pätevä ammatinvalinnan ohjaus ennen peruskoulun loppumista on oltava nuorten oikeus. On haastateltava nuoria, joilta ammattiopisto jäi kesken ja jotka eivät aluunkaan löytäneeet itselleen kiinnostavaa alaa. Nuoria on kuultava.  On tehtävä kartoitus miksi oikeus- ja sivistysvaltiossa on paljon köyhiä ja syrhjäytyneitä nuoria.

 

Työttömien ihmisarvo kunniaan ja heille on annettava oikeita töitä 9 €uron päiväpalkan sijasta.  Suomen on oikeusvaltiona taattava kiireyhteiskunnassa eläville perheille ja lapsille sekä kaikille ihmisille turva lisäämällä riittävästi poliiseja ja ensiapua. 

 

Huostaanoton kokeneiden  perheden tilanne täytyy koskettaa poliitikkoja!  Vahvoja tekoja tarvitaan, ettei huostaanottoja tapahtuisi.  Soteuudistus olisi pitänyt aloittaa näistä edellä kertomistani ihmiselämän ongelmista, etteivät perheet hajoa ja ettei köyhyys estä opintoja tai estä sairaita saamasta hoitoa ja lääkkeitä läheltä. 

 

Tulevan hallituksen täytyy kuulla niitä hätähuutoja mitä opetuspuolelta tulee kun erityistukea tarvitsevat lapset vievät suuren osan opetusajasta ja opettajat näin uupuvat. Jollei heitä kuulla, he häipyvät alalta ja mahdollisesti muuttavat maasta.

 

 

 

 

 

Kirjoita kommentti (0 Kommenttia)

IMG 9727

  Kokemäen perhepäivähoitajat olivat pitämässä lapsille urheilukilpailuja syksyllä 2017
   

     

     


Katumusta pukkasi Kokemäen valtuustosalissa hiljan uuden päiväkodin hankesuunnitelman takia. Tai sitten jokunen valtuutettu ei ollut avian jyvällä siitä minkälaisen kokonaismiljöön tuleva päiväkoti vaatii.  Sitäkään ei mainittu, että neliöitä oli vähennetty juuri kaupungin taloustilanteen vuoksi.  Varsinkin Juha Korkeaojaa ei liikuttanut tunnustaa hanketta hyvin perustelluksi.  Hän takertui liian kalliiseen hintaan ja epäili onko mitoitus aivan oikea.

 

Ikävä kyllä Korkeaoja ei tainnut tietää, että päiväkotihankkeessa on monia nokkelia ratkaisuja.  Se tulee sisältämään ikäänkuin pieniä päiväkoteja, se antaa lapsille hyvinvointia, joka tule osaltaan kunkin lapsen Vasun kautta.  Lapsia ei koskaan ole lykätty ovesta sisään päiväkoteihin ja jätetty hengailemaan sinne aikansa kuluksi. Opetus ja hoivatyö on perustunut aina pedagogiikkaan, vastuuntuntoon ja ammattiosaamiseen.

 

Niin, jotenkin ymmärrän, että Korkeaojan puheet myötäilevät nykyhallituksen politiikkaa: Säästetään ja korjataan sitten jos ei toimi.  Taaperoikäisiä aina kouluikäisiin asti ei ole arvostettu juurikaan yhteiskunnallisesti, heidän oikeuksiaan on voitu evätä kaikkein helpoimmin.  Mutta ei enää.  Ilahduttavaa on ollut, että viime aikoina on oltu huolestuneita Suomen alhaisen syntyvyyden takia. 

 

Mitä useampia haukkuvia puheenvuoroja kuultiin valtuutetuilta, sen enemmän tuli vaikutelma, että hiljaa olleet tuli leimattua tomppeleiksi - siis muut valtuutetut ja virkamiehet.  Valtuutettu Perttula nurkui siitä, että päiväkoti on aivan väärässä paikassa.  Sen sijainti ei ole hyvä koska paloasema sijaitsee liian lähellä. Mielestäni jos hälyytysajoneuvojen läheisyys olisi vaarallista päiväkotilapsille yhtälailla koko alue on turvaton puolen kilometrin säteellä kaikille ihmisille, ajoneuvoille ja liikepaikoille.  

 

Valtuutettu Ari Prinkkala ei myöskään ollut tyytyväinen.  Olisiko päiväkoti muka pitänyt rakentaa Peipohjaan koppuloimalla vanhan päiväkodin tilat seiniin saakka uusiksi?  Prinkkala oli pahalla mielellä myöskin siitä, että mitään säästöjä ei saavuteta koska perhepäivähoito säilytetään.  Tämä päätös on yksi hienoimpia arvovalintoja Kokemäellä lasten, vanhempien sekä perhepäivähoitajien puolesta.

 

Onneksi päiväkotiryhmän puheenjohtajaksi sattui todellinen asiantuntija, sivistyslautakunnan kärkimies Janne Savolainen.  Olen iloinen siitä.  Tiedän, että hankkeen eteen on tehty paljon töitä myös muiden asiantuntijoiden kanssa, joista monet ovat nuoria ja vähän vanhempiakin isiä ja äitejä.  Omakohtaisesti perheen arjen ymmärtäminen on todellista asiantuntijuutta kuten sekin, että turvataan lasten ihmisoikeudet.  Kokemäki saa unelmapäiväkodin, jonka perustus on uudessa varhaiskasvatuslaissa (1.9.2018), pedagogiikassa ja erityishuomio on leikin, levon, ruokailun ja ulkoilun sujuvuudessa. 

Kirjoita kommentti (0 Kommenttia)

Vuoden 2017 kuntavaaleissa odottelin saavani 10 ääntä.  Sain mykistävän paljon ja vielä enemmän tuli Kokemäen kokeneille sekä uusille ehdokkaille.  Seuraavana päivänä tajusin, että nyt on vastuun paikka.  Alun kauhun jälkeen mielentilani muuttui kiitollisuudeksi äänestäjiäni ja Einari Grundströmiä, joka oli saanut minut järkiini koskien ehdokkuutta.

 

Nyt olen valtuutettu ja sivistyslautakunnassa.  Olen yrittänyt olla tunnollinen ja aktiivinen.  Mielestäni sen täytyy näkyä avoimesti, että kuntapolitiikalla on vaikutusta.  Ei edes ideologia eikä poliittinen vehkeily ollenkaan saa estää järkevien ratkaisujen syntymistä.  Hyvä esimerkki on, että sivistyslautakunta teki yhteisymmärryksessä parhaan ratkaisun: Kokemäelle saadaan ihannepäiväkoti ja aivan oikeaan paikkaan, kuten päiväkotien henkilkunnat olivat toivoneet.

 

Juuri nyt olen uuden haasteen edessä.  Kokemäen Vasemmistoliitto on asettanut minut eduskuntavaaliehdokkaaksi.  Menneinä vuosina meillä on ollut ryhmässä hyväntahtoinen tunnelma.  Siksi oli hyvä sanoa: Kyllä lähden! Se on erittäin tärkeää poliittisessa ryhmässä, että viihdytään: Arjessa, erilaisissa juhlissa ja nyt, kun Rantalan remottityöt ovat vielä kesken.

 

Kuinka sitten itse vaalikone lähti käyntiin Kokemäellä?  Ensinnäkin puheenjohtaja Juhani Oksanen puhui kannustuksen sanoja, että en ole yksin.  Hän muistutti minua vahvuuksistani ja oikeuksista, joita minulla on uuden ajan vasemmistolaisena: sanan- ja omantunnonvapaus kaikissa tilanteissa kuten kirjoittamisessa, äänestämisessä ja vasemmiston kokouksissa.

 

Tällä hetkellä olen aivan fiiliksissä!  Ennestään tuntemattomat vain ilmaantuvat yhtäkkiä vaalityöhön.  Neuvot laitamme heti käytäntöön.  Oma osuuteni on, että käyn kuulemaan vanhemmilta konkareilta miten olla vasemmistolainen:  Ennen kaikkea ihmisten ja rauhan puolesta.  Enimmäkseen senioreilta on tullut kannustusta:  Jatka niinkuin tähänkin asti: ole kirjoittaja, ole mediassa näkyvillä.

 

Juuri tällä hetkellä median kautta laitetaan jo vasemmistolaisille maapallon kokoinen taakka.  Erikoisesti vihreä maailmanparannus on paha.  Ilmastomuutoksen kova torjuminen olisi siis "viherpiipertäjien" syytä.  Tuon nimittelyn on ensinnäkin lanseerannut eräs kova oikeistolainen aikoinaan.  Kaiken muun leimaamisen lisäksi vasemmisto sopii ottaa narskuteltavaksi tarpeen tullen.  

 

Jopa pääministeri Juha Sipilä, joka ponkaisi vaali-intoa keskustalle hiljan, väitti vihervasemmiston syyksi yhtä ja toista.  Mutta kuinka pitkälle pääministerin hutunheitto kantaa?  Nuo meihin liitetyt haukkumanimet ja vääristely ovat yleensä pelkkä olkiukko tai toisinsanoen selvästi näkyvä, täysin vaaraton variksenpelätin.  Ei sitä vaivaudu edes ampumaan alas, ettei turhaan pöllyä.

Kirjoita kommentti (0 Kommenttia)